Yritys
Pyhäjärven paja aloitti Kangasalla v.1981 yhden miehen yrityksenä. Takomon perustaja oli Antti Lehtinen joka edelleen toimii seppänä ja johtaa yritystä. Takomo muutti nykyisiin tiloihin Pirkkalan
Aniaan v 1983 ja toimii 3-4 ihmisen työpanoksella.
Pyhäjärven paja Oy:n työkanta on pääosin metalliteollisuuden(valimot, telakat, teräsrakentajat),
kivenjalostuksen ja -louhinnan sekä rakennusliikkeiden käsityökalujen valmistuksessa ja kunnossa-
pidossa (takominen ja lämpökäsittely). Takomo valmistaa myös sarjatuotteita alihankintana.
Ympäristön rakentamisessa(kaiteet,aidat,puunsuojat ) Pyhäjärven pajalla on paikkansa erityisesti
Tampereella - sen ydinkeskustassa.
Teollisuuden palvelijat
Pyhäjärven Pajan työkanta muodostuu pääosin metalliteollisuuden (valimot, telakat, teräsrakentajat), kivenjalostuksen ja -louhinnan sekä rakennusliikkeiden käsityökalujen valmistuksesta ja kunnossapidosta (takominen ja lämpökäsittely).
Takomo valmistaa myös sarjatuotteita alihankintana.Ympäristön rakentajat
Pyhäjärven Paja on tullut tunnetuksi osuudestaan Tampereen miljöörakentamiskohteissa. Vuonna 1999 aloitettiin Tammerkosken rantakaiteiden uusiminen arkkitehti Kalevi Näkin (KSOY) suunnitelman pohjalta. Taonnallisten yksityiskohtien ja liitostekniikan suunnittelussa olivat vaikuttavasti mukana sepät Antti Lehtinen ja Seppo Riihonen, jotka olivat yhdessä perustaneet Tammerkosken Takomo Oy:n. "Kaidetakomo" aloitti ja toimi Pyhäjärven Pajan tiloissa ja tekniikalla vuodet 1999 - 2003, jotka olivat Tammerkoski-projektin työteliäintä aikaa lisä- ja jatkotöineen.Company
Pyhäjärven paja began its operations in 1981 in Kangasala as a sole trading company. The forging plant was founded by Antti Lehtinen who still works there as a blacksmith and runs the business. The forging plant relocated to its current premises in Ania in Pirkkala in 1983 and it now has 3-4 employees.

The main areas of operation that Pyhäjärven paja Oy works within is the metal industry, for example foundries, shipyards, steel builders, preparing and maintaining hand tools for stone processing and stone mining as well as construction companies, for example forging and heat treatment. The forgery also produces product lines as a subcontractor. Pyhäjärven paja has established itself in environmental construction (handrails, fences, tree guards) in the very heart of the city centre of Tampere.
Servants of the Industry
We are able to forge final and finished products as well as form the material closer to the machinery measurements of the workpiece. In both cases, there are savings in material and labour costs.Builders of the Environment
Pyhäjärven Paja has become well-known for its part in building projects that shape the environment. In 1999, we began the renewal of the Tammerkoski rapids' railings in architect Kalevi's building projects. In 1999, we began the renewal of the Tammerkoski rapids railings based on designs by architect Kalevi Näkin (KSOY). Blacksmiths Antti Lehtinen and Seppo Riihonen, who together founded Tammerkosken Takomo Oy, were strongly involved in the design of the finer details of the forging process as well as joining technology. The "railings forging plant" began operating at Pyhäjärven Paja's premises,  using its technology from 1999 to 2003. These years were the most work-intensive  times in the Tammerkoski project due to the additional  work involved as well as the follow-up work after the project was finished.